REGULAMINY I DEKLARACJE


REGULAMIN KLUBU HOVAWARTA

KODEKS ETYCZNY KLUBU HOVAWARTA

REGULAMIN HODOWLI PSÓW RASOWYCH ZKWP

REGULAMIN WYSTAW

STATUT ZKwP

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO KLUBU HOVAWARTA

DEKLARACJA ZGŁOSZENIA PSA /SUKI DO BAZY KLUBU

DEKLARACJA ZGŁOSZENIA HODOWLI DO KLUBU HOVAWARTA

DEKARACJA RODO ZKWP
KLUB HOVAWARTA W POLSCE
ul.Piwoniowa 16
60-175 Poznań
NIP: 5260005480

KONTO BANKOWE:
Bank PeKaO S.A.
80 1240 1040 1111 0011 2191 4346

KONTAKT:
501-195-455
klub.hovawarta.pl@gmail.com
Facebook